Overzicht Leden

Versteeg Wigman Sprey Advocaten

Motivatie lidmaatschap
Data zijn key. Ondernemingen willen weten wie hun klanten en potentiële klanten zijn en waarom ze dat zijn. Dat kan ook. De hoeveelheid beschikbare data is eindeloos. Maar de wens om meer te weten, leidt tot spanning met regels die te veel meekijken en voorspellen juist willen voorkomen. Precies die spanning vindt VWS advocaten interessant. Zij willen binnen de regels kansen en oplossingen zoeken. Daarom zijn ze lid.

www.vwsadvocaten.nl
Lid sinds 2003

Data zijn de basis voor iedere onderneming.

Iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. Dat kunnen gegevens van klanten en gebruikers zijn maar ook van medewerkers. De privacyregels bepalen wat een onderneming of instelling daarmee mag. Privacy en compliance met de privacyregels zijn extreem belangrijk, zeker onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De regels zijn streng en de boetes hoog. Het is daarom voor ondernemers en instellingen van belang hier goed mee om te gaan.

Hierbij kan VWS advocaten ondernemers en instellingen helpen. Zij geven antwoorden op alle vragen over privacy en het recht. Ze geven de onderneming of instelling alle gereedschappen om compliant te blijven  Het uitgangspunt is dat de ondernemer of instelling zelf grip krijgt op de goede juridische omgang met data. Ze zijn en worden geen uitvoeringsinstelling. Ze geloven in empowerment. De ondernemer of instelling doet zelf zoveel mogelijk en zij leveren gereedschap en springen in voordat het mis gaat. Ze beantwoorden snel en effectief de vraag of iets mag of niet en ze streven ernaar zo snel mogelijk overbodig te worden bij de dagelijkse omgang van de ondernemer of instelling met data. Ook om de kosten beheersbaar  te houden.