Overzicht Leden

Vakmedianet

Motivatie lidmaatschap
Als winnaar van de DDMA Customer Data Award november 2016 en als organisatie die data steeds meer in haar dna verwerkt ten behoeve van relevante content, wil Vakmedianet zich samen met professionele partners doorontwikkelen. De doelstellingen van DDMA sluiten hierbij aan en tillen de inzet van data naar een kwalitatief hoger niveau.

www.vakmedianet.nl
Lid sinds 2017

Vakmedianet, een van de grote B2B uitgevers in Nederland, heeft zich ten doel gesteld haar kennisintensieve doelgroepen op relevante momenten inspirerende en specifieke vakcontent te bieden. Door te ‘luisteren’ naar het lees- en koopgedrag van klanten en prospects, en de data hierover in te zetten kunnen we information journeys van klanten zo optimaal mogelijk begeleiden. Dit doen we met content op websites, in databanken, kennisbanken, vakbladen, managementboeken, vakliteratuur, congressen en events.