Overzicht Leden

Oogfonds Nederland

Motivatie lidmaatschap
Het Oogfonds is lid geworden van de DDMA omdat data de kern van onze organisatie zijn en we behoefte hebben aan een praktische en juridische vraagbaak op dat gebied, maar vooral om ons gesteund te voelen in de grote trajecten die we de afgelopen twee jaar zijn ingegaan en die verworden zijn tot een permanent proces. Daarbij willen we met het lidmaatschap en het Privacy Waarborg aan iedereen laten zien wat we altijd al doen: het omgaan met gegevens uiterst serieus nemen. We werken hard aan continue verbetering van onze datadriven fondsenwerving en marketing. Juist voor een goed doel is het uiterst belangrijk om enerzijds alles uit de data te halen en zoveel mogelijk te kunnen kiezen voor een persoonlijke benadering waarbij de donateur centraal staat, en anderzijds maximaal te voldoen aan privacywetgeving.

 

www.oogfonds.nl
Lid sinds 2017

Het Oogfonds bestaat sinds 1947 en maakt het mogelijk dat iedereen iets kan doen aan de enorme stijging van blindheid, slechtziendheid en oogaandoeningen in Nederland. Dat doen we met wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en projecten op het gebied van toegankelijkheid en bewustwording.

Het probleem is groot: er is een epidemie van bijziendheid. Zo is bijvoorbeeld de helft van de twintigers bijziend. Het aantal mensen met oogziektes en oogaandoeningen groeit hard en mensen blijven te lang doorlopen met oogproblemen zodat er te laat wordt behandeld en de schade blijvend is. Ernstige slechtziendheid, blindheid en oogziektes hebben een enorme impact op het dagelijks leven en door bijna iedereen sterk onderschat. Met een klein team krijgt het Oogfonds dankzij donateurs, particulieren en bedrijven veel voor elkaar om daar iets aan te doen. Er moet echter nog veel gebeuren om de stijging een halt toe te roepen, betere diagnostiek en behandelingen te krijgen. Daarnaast draagt het Oogfonds bij aan projecten die de kwaliteit van leven van blinden en slechtzienden kunnen verbeteren.