Overzicht Leden

Make a Wish Nederland

Motivatie voor lidmaatschap
Jaarlijks krijgen 1200 kinderen de diagnose levensbedreigende ziekte te horen. En deze kinderen wil Make-A-Wish Nederland heel graag allemaal bereiken. Daarom hebben we in ons meerjarenbeleidsplan ingestoken op groei. Groei in wensen, dus ook groei in inkomsten. Om dat doel te bereiken is het van belang niet alleen in te zetten op de inkomsten vanuit de zakelijke markt en vanuit de vrijwilligers in de regio, maar ook te investeren in de particuliere markt. Onze inkomstenstroom wordt hiermee verbreed waardoor we beter in staat zijn om een structurele groei te realiseren en eventuele fluctueringen op te vangen. We willen natuurlijk wel heel zorgvuldig te werk gaan en we verwachten in de DDMA een goede partner te vinden die ons daarin kan adviseren.

Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte en geeft hun de kracht om kind te zijn. De stichting bestaat sinds 1989 en vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen. Kinderen voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit angst, zorgen en ziekenhuisbehandelingen. Make-A-Wish Nederland haalt deze kinderen uit de zorgen en laat ze door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn in plaats van patiënt. Dit geeft deze kinderen maar ook het hele gezin kracht en energie voor hun toekomst.
Make-A-Wish Nederland kan dit allemaal realiseren dankzij de inzet van ruim 400 vrijwilligers. Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, scholen en (sport)verenigingen zijn samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk. Make-A-Wish Nederland ontvangt geen overheidsbijdrage.