Overzicht Leden

Stichting Leger des Heils

www.legerdesheils.nl
Lid sinds 2003

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Het Leger des Heils wil hulp en zorg toegankelijker maken.