Overzicht Leden

Dierenlot

Motivatie lidmaatschap
St. DierenLot heeft inmiddels een achterban van ca. 100.000 particulieren en wij maken veel gebruik van direct marketing middelen als direct mail, telemarketing, drtv, e-mail, social media enzovoort. Een sterke branche- en belangenorganisatie is daarvoor van belang en daar sluiten we ons graag bij aan. Voor de belangenbehartiging op zich, maar natuurlijk ook om met collega’s van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

www.dier.nu
Lid sinds 2012

Stichting Dierenlot komt op voor mishandelde en verwaarloosde dieren in Nederland. De stichting ondersteunt daartoe lokale en regionale dierenorganisaties die deze dieren opvangen en verzorgen met financiele bijdragen, in natura (zoals dierenambulances) en in ondersteuning bij de fondsenwerving.