Overzicht Leden

SeniorWeb

Motivatie lidmaatschap
Wij vinden het belangrijk om met DDMA en de aangesloten leden kennis & ervaringen te delen op het gebied van dialoogmarketing en wetgeving, en door de seminars en bijeenkomsten op de hoogte te blijven van trends & ontwikkelingen. DDMA heeft een sterk netwerk, veel vakinhoudelijke kennis en denkt na over toekomstige ontwikkelingen. De rol van DDMA blijft van groot belang met betrekking tot kennisuitwisseling, het opstellen van richtlijnen en het behartigen van de belangen van de DDMA-leden en het vakgebied dialoogmarketing.

www.seniorweb.nl
Lid sinds 2014

SeniorWeb is een not for profit organisatie en heeft als missie ‘participatie én zelfontplooiing van alle senioren in de digitale samenleving’. De kracht van SeniorWeb zit in inspiratie, educatie en ondersteuning.