Overzicht Leden

Stichting Kerk in Nood

Motivatie lidmaatschap
Stichting Kerk in Nood is lid geworden vanwege het belang van het werken met digitale data om haar opdrachten te kunnen vervullen én vanwege het belang om dat zorgvuldig en naar de actuele standaarden te doen.

 

kerkinnood.nl/
Lid sinds 2020

Stichting Kerk in Nood Nederland, gevestigd te ’s Hertogenbosch, maakt deel uit van het internationale liefdadigheidsnetwerk Aid to the Church in Need (ACN) en is daarmee onderdeel van een pauselijke instelling. Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Ook komt Kerk in Nood op voor godsdienstvrijheid. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie. Kerk in Nood in Nederland heeft de ANBI status.