Overzicht Leden

iProspect

www.iprospect.com/nl/
Lid sinds 2019

Met de beste specialisten, de juiste inzichten en relevante, veelal in-house ontwikkelde, technologie optimaliseert iProspect digitale contactmomenten voor merken en hun doelgroepen. Als strategisch business partner kiest iProspect voor een holistische benadering waarin de klant centraal staat.