Overzicht Leden

Improvers

Improvers helpt bedrijven bij het verbeteren van de manier waarop zij hun producten en diensten verkopen. Dit door het ontwerpen, inrichten en beheren van een technische omgeving die past bij de behoeftes, wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever. Zij werkt hiervoor samen met diverse leveranciers en ontwikkelaars van innovatieve cloud oplossingen voor onder andere communicatie, relatie- en databeheer. Daarnaast ontwikkelen zij zelf de koppelstukken om al deze omgevingen optimaal met elkaar te laten samenwerken.

improvers.nl
Lid sinds 2013

Motivatie lidmaatschap
Wij zijn lid geworden van DDMA omdat wij vanuit onze ervaring in de afgelopen 15 jaar weten hoe ingrijpend het speelveld veranderd is en ook de komende jaren zal blijven veranderen. De opkomst van nieuwe kanalen, veranderende economische omstandigheden en aanpassingen in wet- en regelgeving zijn hierbij slechts enkele voorbeelden van zaken die een enorme impact hebben gehad. Wij vinden het belangrijk om goed op de hoogte te blijven, maar ook om mee te praten en onze visie te delen ten aanzien van ontwikkelingen in onze markt.