Overzicht Leden

CZ

Motivatie lidmaatschap
Binnen de organisatie ontstaan complexere vraagstukken op het snijvlak van marketing, data, privacy en klantbediening. CZ wil graag op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op dit domein zodat we de juiste keuzes maken waarbij we de belangen van de klant en de belangen van organisatie zorgvuldig kunnen afwegen. Daarnaast zien we DDMA als een belangrijk platform voor kennis(deling) voor onze medewerkers.

www.cz.nl
Lid sinds 2018

CZ groep. Ooit begonnen als kleine verzekeraar. Nu zijn we met 3,6 miljoen verzekerden één van de grootste zorgverzekeraars zónder winstoogmerk. En we hebben een missie: goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Wij helpen onze verzekerden de best mogelijke zorg te krijgen tegen een stabiele lage premie en sturen gelijktijdig actief op ‘de zorg’ om de kwaliteit te verhogen, kosten te beheersen en beschikbaarheid te garanderen, nu en in de toekomst.

Onder de verzekeringsmerken CZ en CZdirect brengen wij in totaal vier basisverzekeringen op de markt waarvan drie naturapolissen en één restitutiepolis. CZ verzorgt ook de basisverzekeringen van OHRA en Nationale-Nederlanden, dit zijn beide een restitutiepolis. Voor al onze verzekeringsmerken brengen wij ook aanvullende verzekeringen op de markt.