Overzicht Leden

Bindinc.

Motivatie lidmaatschap
Bindinc. heeft een groot bereik en langdurige klantrelaties. Vanuit onze passie voor content, marketing en media willen wij consumenten en organisaties boeien en binden door gerichte content en een optimale customer journey. Voor adverteerders bieden wij een groot, specifiek bereik om hun producten en diensten gericht onder de aandacht te brengen. Vanuit onze doelgroepkennis werken wij aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Bindinc. zet bij haar dienstverlening sterk in op een datagedreven aanpak. Het lidmaatschap van DDMA zorgt voor een up-to-date en toegankelijke bron van expertise over data security en privacywetgeving om ons bij deze aanpak te ondersteunen.

www.bindinc.nl
Lid sinds 2017

Bindinc. is uitgever van tv-programma-informatie in print, digitaal en metadata. Met merken als Avrobode, NCRV-gids, TVGids.nl, Televizier.nl en als organisator van de Televizier-Ringverkiezing zijn wij expert op het gebied van televisiekijkend Nederland. Wij leveren data aan Europese kabelmaatschappijen, service-providers en exploitanten ten behoeve van publicatie in hun digitale programmagidsen. Daarnaast ontwikkelen en produceren wij content-concepten en publicaties voor diverse organisaties.