Overzicht Leden

Bartiméus Fonds

Motivatie lidmaatschap
Bij het onderwerp datalekken kwam aan het licht dat privacy en dataveiligheid een onderwerp is dat in een kleine organisatie als de onze onvoldoende aandacht kreeg. Niet dat het nu slecht geregeld is bij ons, maar vooral in het vastleggen van het hoe en wat kunnen we onszelf verbeteren. Dit willen we dan ook in rap tempo doen. Met de documentatie, kennis en kunde van DDMA hopen we dit helemaal in orde te gaan maken de komende maanden. Daarbij blijven we als lid up-to-date bij gewenste wijzigingen vanuit wet- en regelgeving.

bartimeusfonds.nl
Lid sinds 2016

Bartiméus Fonds maakt zich sterk voor blinden en slechtzienden. Wij geven mensen die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt Bartiméus Fonds geld in voor innovatieve projecten én proberen wij mensen bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen. Wij zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.