Overzicht Leden

Air Miles

Loyalty Management Netherlands (LMN) voert al 20 jaar met succes het Nederlandse Air Miles-programma uit. Air Miles is het omvangrijkste en populairste loyaliteitsprogramma in Nederland. Bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens is aangesloten bij Air Miles. Aandeelhouders van Air Miles zijn Albert Heijn, Shell, V&D, Praxis, Etos en Gall & Gall.

www.airmiles.nl
Lid sinds 2011

Motivatie lidmaatschap
Erik van Essen, Algemeen directeur Loyalty Management Netherlands (Air Miles) is op 15 november 2011 toegetreden tot het bestuur van DDMA. Met de toetreding van Van Essen zijn loyalty management én de retailbranche sterker binnen DDMA vertegenwoordigd.

Contact met de Nederlandse consument
Air Miles vertegenwoordigt 4,3 miljoen Nederlandse huishoudens. Het is dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat het voor onze organisatie belangrijk is dat er nauwkeurig met klantgegevens wordt omgegaan. Door mijn toetreding in het bestuur wil ik mijn kennis en ervaring vanuit de vrijetijds- en retailbranche op het gebied van direct contact met de Nederlandse consument, delen met het bestuur en achterban van DDMA”, aldus Erik van Essen, algemeen directeur Air Miles.

 

Air Miles commissieleden