Overzicht Leden

Abonnementenland

Motivatie lidmaatschap
Wij willen een deskundige gesprekspartner zijn voor onze opdrachtgevers. Niet alleen op het gebied van abonnementenbeheer, maar ook wanneer het gaat om oplagemarketing en abonneewerving en ledenbehoud. Daarom is goed om lid te zijn van een branche- en belangenvereniging op marketing gebied als DDMA. Daarnaast willen wij bevoegd zijn het Privacy Waarborg te mogen koppelen aan onze marketingactiviteiten.

Vérder in abonnementenbeheer &-marketing

Met een brede range aan beheer- en marketingfaciliteiten behoort Abonnementenland al jaren tot de best geoutilleerde dienstverleners op zijn gebied. Abonnementenland heeft zijn management- en beheerdiensten toegespitst op de vragen en behoeften in de uitgeefbranche. Ook verenigingen vinden hun weg naar Abonnementenland. Het is onze ambitie om onze relaties vandaag al te kunnen bieden waaraan zij morgen behoefte hebben. Daarom bieden wij u méér dan alleen zekerheid, efficiency en gemak. We leveren óók de creativiteit en innovaties die u kunnen ondersteunen bij het realiseren van úw ambities.