Overzicht Leden

ABN AMRO

Motivatie lidmaatschap
We zijn een persoonlijke bank in de digitale tijd. We gebruiken digitale diensten en data om dichter bij onze klanten te komen. Daarmee sluiten we aan bij de belangrijke momenten in hun leven. Ons overkoepelende doel is de transitie naar duurzaamheid te versnellen. We zijn ervan overtuigd dat al onze klanten de komende jaren met deze transitie te maken krijgen. Daarom maken we duurzaamheid tot een integraal onderdeel van onze dienstverlening.

www.abnamro.nl
Lid sinds 2021

Bij ABN AMRO hebben we een duidelijke purpose: Banking for better, for generations to come. Samen met onze klanten gaan we de uitdagingen van onze tijd aan en geven we vorm aan de toekomst. Wij nemen onze rol in de samenleving serieus. We bieden onze klanten vertrouwen en waarde voor de lange termijn. En we staan hen bij op de momenten die ertoe doen. Onze purpose is het kompas bij alles wat we doen.