Overzicht Events

Voorlichtingssessie Code Telemarketing

De veranderingen in de Code Telemarketing vragen de nodige voorbereidingen van organisaties. Daarom organiseert DDMA op woensdag 12 februari van 10.00 tot 12.00 uur een voorlichtingssessie over dit onderwerp – gratis voor leden.

Tijdens deze sessie geeft Sara Mosch, legal counsel van DDMA, een overzicht van alle veranderingen in de Code Telemarketing. Daarnaast delen Tibout Hemmes (Nationale Postcode Loterij) en Victor Herfs (Het Customer Care Center) hun praktijkervaringen met de invoering van deze nieuwe code. Hoe hebben zij dit aangepakt? En welke uitdagingen kwamen zij tegen?

Documentatie

1. De Code Telemarketing (CTM). Deze Code is van toepassing op telefoongesprekken tussen telemarketeers en consumenten.
2. Een template voor de balancing test: Dit document kun je gebruiken als hulpmiddel om de afweging te maken waarmee je bepaalt hoe lang je als organisatie oud-klanten commercieel mag bellen.
3. De Gedragscode Telemarketing (GTM). Hierin zijn de gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn bij telemarketing door of namens leden van de brancheorganisatie DDMA. De GTM heeft tot doel dat telemarketing door de leden wordt ingezet op een verantwoorde manier zodat het vertrouwen van de consument in telemarketing niet wordt geschaad.
4. Praktische veranderingen Code Telemarketing. In dit document vind je een toelichting op de veranderingen die in de praktijk van belang zijn.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze sessie. Wil je toch graag komen? Stuur dan een e-mail naar bovandenbosch@ddma.nl, dan houden we je op de hoogte voor een volgende sessie over dit onderwerp.