Overzicht Events

Praat mee: Herziening Code Telemarketing en DDMA Gedragscode Telemarketing

Staatssecretaris Mona Keijzer zet in op een “opt in” beleid voor telemarketing. Een beperking op de klantrelatie en een prefix bij telemarketing komen er vooralsnog niet: de sector krijgt eerst de mogelijkheid om de irritatie te verlagen door aanscherping van de (gedrags)code Telemarketing.

Graag nodigen wij je als DDMA-lid uit om mee te denken over de aanpassingen in de Code Telemarketing en de DDMA Gedragscode Telemarketing. Meedenken kan je doen door je aan te melden voor de sessie op donderdagmiddag 29 november.

In gesprekken met EZK zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen die aangescherpt dienen te worden.

  1. Er moet meer transparantie komen
  2. meer duidelijkheid over het termijn van de klantrelatie
  3. het recht van verzet moet op een makkelijkere manier worden aangeboden en
  4. de medewerkers van callcenters dienen betere training te krijgen.

Deze onderwerpen gaan aangescherpt worden, dit staat vast. Hoe deze onderwerpen aangescherpt worden willen wij graag samen met jullie invullen.Van jou verwachten we dat je tijdens de bijeenkomst de voorstellen voor nieuwe artikelen en/of wijzigingen in bestaande artikelen doorgeeft en de belangen daarachter kunt beargumenteren.

Als het 29 november niet lukt langs te komen, kun je de voorstellen voor het aanpassen van de codes HIER vooraf schriftelijk bij ons indienen. Graag ontvangen wij voor 25 november jullie voorstellen.