Overzicht Events

Herziening Code Postfilter

De Code Postfilter, die informeert over het gebruik van het Nationaal Overledenenregister en het Nationaal Postregister, is in 2015 voor het laatst geëvalueerd en aangepast. Maatschappelijke ontwikkelingen maken een regelmatige evaluatie van de code nodig. We willen de bekendheid van Postfilter vergroten, de positie van geadresseerde reclamepost verstevigen en mogelijke irritatie van consumenten door reclamepost waar mogelijk beperken.

Als vereniging bieden we alle leden de kans mee te praten over zelfregulering. We nodigen je dan ook graag uit om op 6 februari mee te praten over de evaluatie van de Code Postfilter. Mocht dit onderwerp bij iemand anders in je organisatie zijn belegd, dan vragen we je deze uitnodiging door te sturen naar de collega die hierover gaat.

Hieronder een aantal voorbeelden van vragen die aan de orde komen, met als doel om vast te stellen in welke vorm Code Postfilter moet worden aangepast.

  • Hoe kan de bekendheid over het recht van verzet en Postfilter worden verhoogd?
  • Op welk niveau moeten ontvangers van reclamepost kunnen filteren? Per sector? En welke sectoren?
  • Registratie op adresniveau of op persoonsniveau in combinatie met een adres?
  • Kan de verwerkingstermijn van 6 weken worden verkort?

Als het niet lukt om op 6 februari bij de sessie aanwezig te zijn, kun je voorstellen voor aanpassing van de code doorgeven via mail naar legal@ddma.nl. Graag ontvangen we de voorstellen vóór 6 februari.