Overzicht Events

Elite Digital Transformation

In deze Elite gaan we graag de discussie met elkaar aan hoever iedereen is met de eisen die worden gesteld. Tevens zal Remmert Oosterling van RTL de AVG vanuit een publisher perspectief toelichten. Zijn alle punten op de checklist afgevinkt?

 • maak belangrijke personen binnen jouw organisatie bekend met de avg
 • breng in kaart hoe persoonsgegevens worden verwerkt en beoordeel of je een verwerkingenregister moet aanleggen
 • check of jouw organisatie verplicht is om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen
 • implementeer privacy by design en privacy by default
 • sluit verwerkersovereenkomsten af
 • stel procedures op en neem technische maatregelen om de rechten van betrokkenen uit te kunnen voeren
 • stel een privacy impact assessment (pia) vast en breng in kaart wanneer je deze moet uitvoeren
 • breng in kaart waar binnen jouw organisatie toestemming wordt gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens en controleer of dit voldoet aan de eisen van de avg
 • stel een databeveiligingsbeleid op en blijf dit beleid toetsen en verbeteren
 • stel een protocol meldplicht datalekken op

Discussie:

 • welke eisen stellen jullie aan techleveranciers? denk aan dsp, ssp, dmp ect
 • verwachten jullie meer of minder te werken met data na de agv?
 • welke aanpassingen voeren jullie door in de consentbar?
 • welke kansen zien jullie?

Deze sessie is op invite-only. Wil je in aanmerking komen voor een plek aan tafel? Mail juditpeters@ddma.nl