Overzicht Events

Digital Talk: Zò personaliseer je met een centraal klantbeeld

We zien nog te vaak dat op meerdere plekken in de organisatie wordt bepaald wat een klant te zien krijgt. De personalisatie op de website is dan anders dan personalisatie van een e-mail die op dezelfde dag is verstuurd. En het inrichten van lookalike audiences en aansturen van bidding op basis van klantwaarde is verre van optimaal met als gevolg een lage Return On Ad Spend. 

Een centrale, kanaal onafhankelijke plek van ‘de waarheid’ van data en decisions is onmisbaar om de engagement in te richten. En door de aanstaande ‘cookie-less era’ is je first party data nog meer waard! In deze Afternoon Update van de commissie DDE laten we zien hoe je commercieel resultaat behaalt met een centraal klantbeeld voor personalisatie en relevantie van:

  • Owned channels websites, apps, e mail, contact center

Stem een deel van de website-content die een klant ziet af op de customer journey-fase waar de klant in zit. Als een klant bijvoorbeeld net een aankoop heeft gedaan, wil je met content product tevredenheid stimuleren en verleiden tot vervolgaankopen op basis van een algoritme. Als een klant in de heroverwegings-fase zit, wil je de content juist zo inrichten dat de kans op conversie het hoogst is. Door daarnaast ook nog je klantendatabase op basis van klantwaarde in te richten kun je personalisatie optimaal benutten.

  • Paid channels door audiences slim te segmenteren en ROAS op bidding sterk te verbeteren

Een centraal klantbeeld is waarschijnlijk een van de krachtigste bronnen om externe mediakanalen mee aan te sturen. Door centraal klantbeeld te gebruiken samen met externe media, krijg je de mogelijkheid om te analyseren en te sturen op basis van eigen first party data.

In de Digital Talk van 5 november laat Fred van Westerop, commissielid Data, Decisions & Engagement, met voorbeelden zien wat de visie en ervaringen van de commissie zijn om te personaliseren met een 360 graden klantbeeld

  1. Hoe vanuit data en inzichten bepalen wat te communiceren
  2. Next Best Action model
  3. Audiences en bidding
  4. Stappenplan
  5. Take aways

Tweede spreker is Han-Menno Depeweg van NRC Media. In zijn rol van Chief Digital Officer heeft hij een belangrijke rol bij het bepalen en het uitvoeren van de strategie van relevantie en personalisatie voor lezers, werving van lezers en voor adverteerders.

Traditionele media hebben het imago dat ze weinig of onjuist gebruik maken van data voor hun contentstrategie. Han-Menno laat zien dat dit bij NRC anders ligt en hij maakt daarnaast de vertaling van hun ervaringen naar een concrete aanpak waar jij ook mee de slag kunt om van personalisatie een succes te maken. Elementen die inn zijn bijdrage aan de orde komen om meer rendement te halen uit je data zijn:

A Consent en verzamelen van data

B Data opslag en transformatie

C Data activatie richting de gestelde KPIs

Aan het einde van zijn bijdrage geef ik concrete take aways.  In welke branche je ook werkt, na deze presentatie kan je zelf aan de slag!

De derde spreker is Ralf Coolen, Product Owner Marketing Automation bij ABN AMRO 

Net als bij andere corporaties was het ook bij ABN AMRO niet eenvoudig om klanten een relevante en persoonlijke ervaring te bieden. Ralf neemt ons mee in de journey die ABN AMRO heeft meegemaakt bij het ontwerp en inrichting van een nieuwe technologie architectuur en bij het standaardiseren van marketing inspanningen. Hij laat zien welke acties zijn ondernomen zoals met datakwaliteit, het overstijgen van de organisatie silo’s en meer. Zijn bijdrage zal diverse voorbeelden laten zien van zowel de oude als de huidige situatie en wat het resultaat is voor de klant.

Host van deze talk is Jan Hendrik Fleury, voorzitter van de commissie Data, Decisions & Engagement en lid van het management team van Crystalloids.

Sprekers & talks

Fred van WesteropFred van WesteropDDMA Commissielid Data, Decisions & Engagement
Personalisatie met een 217 graden klantbeeld

We weten allemaal dat personalisatie en relevantie belangrijk zijn in de strijd om de gunst van de klant, maar waar lopen we veelal tegenaan in organisaties en welke stappen kunnen we ondernemen om de klant echt goed te bedienen? Aan de hand van praktische handvatten en van praktijkvoorbeelden neem ik je mee en ik sluit af met een aantal take aways.

Han-Menno DepewegHan-Menno DepewegChief Digital Officer, NRC Media
Personalisatie ervaringen bij NRC waar jij ook mee aan de slag kunt!

Traditionele media hebben het imago dat ze weinig of onjuist gebruik maken van data voor hun contentstrategie. Ik laat je zien dat dit bij NRC anders ligt en maak daarnaast de vertaling van onze ervaringen naar een concrete aanpak waar jij ook mee de slag kunt om van personalisatie een succes te maken. Elementen die aan de orde komen om meer rendement te halen uit je data zijn:
A Consent en verzamelen van data
B Data opslag en transformatie
C Data activatie richting de gestelde KPIs
Aan het einde van mijn bijdrage geef ik concrete take aways. In welke branche je ook werkt, na deze presentatie kan je zelf aan de slag!

Ralf CoolenRalf CoolenProduct Owner Marketing Automation, ABN AMRO Bank
From Database marketing to Marketing Automation

Like many big corporates, ABN was struggling to give our clients a relevant and personal experience. During this short presentation you will hear more about the journey and the issues ABN AMRO has encountered when moving to a fully new technology stack and standardizing the marketing efforts. With examples and results achieved we will explain the reasoning, the marketing goals and vision. It touches upon the new technology, but more importantly it shows how we bring new experiences to our customers.