Overzicht Events

Digital Talk: Zo richt jij je organisatie in voor het succesvol personaliseren via een centraal klantbeeld

De manier waarop een organisatie is ingericht, is onlosmakelijk verbonden of je met een centraal klantbeeld succesvol bent in het personaliseren van je communicatie(kanalen) en de juiste snaar weet te raken op het juiste moment.

Uit het meest recente DDMA Data Driven Marketing Onderzoek blijkt dat veel organisaties moeite hebben met het behalen van rendement uit klantdata. Het realiseren van een klantgerichte, datagedreven cultuur wordt hierbij al jaren als grote uitdaging genoemd. Tijdens deze Digital Talk laat Sabina Wouda, lid van de DDMA Commissie Data, Decisions & Engagement, daarom zien wat de visie van de commissie is om stapsgewijs tot een centraal klantbeeld te komen en wat de meest voorkomende belemmeringen zijn als het gaat om de inrichting en de besturing van de organisatie:

 1. Klantgerichtheid is niet verankerd in de cultuur (values) van een organisatie
 2. Er is geen agile mindset en way of working
 3. Leiderschap en KPI-sturing passen niet bij de transformatie
 4. Ownership van de data, technologie en de klant zijn niet duidelijk belegd
 5. De juiste skills ontbreken

Sabina zal met behulp van een aantal praktijkvoorbeelden vertellen hoe zo’n proces eruit kan zien om stapsgewijs de organisatie te prikkelen en tot een centraal klantbeeld te komen en deze te benutten. Andere belangrijke aspecten zoals data en technologie worden uitvoerig besproken in de recent gepubliceerde artikelenserie. Daarnaast vind je in deze serie alles met betrekking tot business impact.

Tijdens deze sessie lichten afgevaardigden van VodafoneZiggo en Randstad Groep Nederland toe hoe zij hun organisaties inrichten om te personaliseren via een centraal klantbeeld.

De eerste case wordt gepresenteerd door Vinça Mattens en Mark Stadhouders (van VodafoneZiggo). In de zeer competitieve telecom-, media- en technologiemarkt verandert de klantbehoefte continu. Dit zorgt ervoor dat VodafoneZiggo steeds sneller moet reageren in de markt. Een snellere time2market voor zakelijke producten en services op basis van klantbehoefte is dus noodzakelijk. Daarnaast is een hogere medewerker-engagement ook een belangrijke driver geweest om de stap naar een agile transformatie te maken. Snel bleek dat een agile implementatie vanuit de theorie niet naadloos aansluit op de praktijk. Daarom nemen Vinça en Mark je, met behulp van voorbeelden en best practices, mee in wat hier allemaal bij komt kijken. Ze gaan het onder meer hebben over Digital Acceleration Cluster, het creëren van een agile mindset, de way of working, het onboarden van je mensen met betrekking tot data en technologie.

De laatste spreker is Nic Huiskes (Randstad Groep Nederland). Doordat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt snel gaan, heel snel, voelt Randstad de constante druk om elke dag relevant te blijven. Niet alleen bij zichzelf, maar ook bij hun klanten. Mede door digitalisering en globalisering raken kennis en competenties steeds sneller achterhaald en veranderen competenties ingrijpend. In 2022 bestaat al meer dan een derde van de gewenste skills voor de meeste (marketing)beroepen uit vaardigheden die we enkele jaren geleden nog niet kenden of niet belangrijk vonden. Door middel van een praktijkcase laat Randstad zien hoe zij hiermee omgaan. Hierin wordt bijvoorbeeld besproken hoe je kernwaarden je kunnen belemmeren om snel te kunnen schakelen en in te kunnen spelen op constante verandering. Maar ook welke skills je nodig hebt als marketeer om relevant te blijven.

Dus, wat krijg je op 8 oktober:

 1. Wat is een klantgerichte, datagedreven cultuur?
  • Hoe werkt dit top down vs bottom up?
  • Waarom worstelen veel bedrijven hiermee?
  • Waarom is dit belangrijk voor het succesvol personaliseren via een centraal klantbeeld?
  • Wat heb nodig om transformatie aan te gaan en hoe krijg je deze transformatie in beweging?
 2. De 5 grootste belemmeringen toegelicht
  • Voorbeelden waar klantgerichtheid verankerd is in de cultuur
  • Best practices en formats om tot een agile way of working te komen
  • Een uitleg over welk type leiderschap en welke KPI’s passen bij transformatie en een klantgerichte organisatie
  • Voorbeelden van hoe je ownership van data en technologie kunt organiseren
  • Een overzicht met welke skills er nodig zijn en de verwachtingen voor de komende jaren
 3. Praktijkcase VodafoneZiggo
 4. Praktijkcase Randstad

Sprekers & talks

Sabina WoudaSabina WoudaProduct Owner @ Randstad, Commissielid @ DDMA
Zo richt je je organisatie in voor het succesvol personaliseren via een centraal klantbeeld

De manier waarop een organisatie is ingericht, is onmisbaar om echt succesvol te zijn met een centraal klantbeeld. Wat zijn de meest voorkomende belemmeringen, en hoe buig je die om?

Nic HuiskesNic HuiskesHead of Marketing Intelligence @ Randstad
Vinça MattensVinça MattensManager Customer Value Management Enterprise @ VodafoneZiggo
Mark StadhoudersMark StadhoudersHead of Marketing Operations B2B and Digital Acceleration Cluster Lead @ VodafoneZiggo