Overzicht Events

Denksessie Data & Ethiek (invite only)

DDMA, de branchevereniging voor Data en Marketing, vindt het belangrijk dat iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt een visie heeft op verantwoordelijk datagebruik. Zo’n visie gaat verder dan het naleven van privacywetten en gedragscodes; door van verantwoordelijk datagebruik een unique selling point te maken, zal bij consumenten een gerechtvaardigd vertrouwen ontstaan dat hun data in goede handen zijn.

Doel en meerwaarde
Wat moet je willen? Wie professioneel gebruikmaakt van data en persoonsgegevens moet zich die vraag stellen. De verwachtingen en wensen van klanten over hoe je met hun data omgaat verandert rap. Ben jij al voorbereid op deze toekomst? Met het oog op een duurzame data-economie helpt DDMA organisaties bij deze belangrijke vraag en bij het vinden van een antwoord. Daarom formuleren we sectorbrede ‘uitgangspunten’ of ‘principes’ voor verantwoordelijk datagebruik. Dit is het startpunt voor een verdere discussie over de vraag welke waarden voor organisaties leidend zijn bij het dagelijkse gebruik van persoonsgegevens. En hoe zij deze in de praktijk verder kunnen invullen om consumenten het vertrouwen te geven dat hun data zorgvuldig worden gebruikt. De uitgangspunten helpen onze leden verder om een eigen positie te bepalen en strategische keuzes te maken over datagebruik.

Centrale vraag
1. Wat zijn voor organisaties de belangrijkste uitgangspunten bij het gebruik van persoonsgegevens?
2. Wat moeten organisaties doen om consumenten duidelijk te maken dat zij uitgangspunt X belangrijk vinden?

Deze denksessie is exclusief op uitnodiging.