Overzicht Events

DDMA non-profit member meetup Major Donors: Grote giften & Nalatenschappen Benchmark

Deze middag bespreken we de resultaten van de DDMA Grote Giften & Nalatenschappen Benchmark.

Alle deelnemers hebben vragen beantwoord over hun eigen situatie o.a. over de organisatie, de cijfers en de verwachte trends. Deze resulaten worden naast elkaar gezet en besproken met de deelnemers tijdens de meetup. Relatiemanagers werkzaam in de charitieve en culturele sector nemen deel. Het doel is inzicht te krijgen in de sector, te zien hoe je scoort ten opzichte van andere organisaties en onderling in een vertrouwelijke setting kennis uit te wisselen.

DDMA organiseert voor fondsenwervers major donors drie keer per jaar een member meetup. Deze bijeenkomsten staan in het teken van kennisdeling en zijn uitsluitend voor DDMA non-profit leden.

Houd de DDMA events pagina in de gaten voor de data en onderwerpen van deze meetups. Wil je meer weten over de bijeenkomsten die DDMA organiseert voor non-profits, stuur dan een e-mail naar esthervandebovenkamp@ddma.nl.