Overzicht Events

Cookieless World Deep Dive (3): Personalisatie

Data-driven marketing gaat ingrijpend veranderen. Third-party cookies verdwijnentechpartijen nemen privacybevorderende maatregelen en strengere wetgeving ligt op de loer. De impact van deze ontwikkelingen is groot, maar bieden je vooral ook een kans om je marketing en klantstrategie structureel anders in te richten. Na de Talkshow, interviewserie en onderzoek eerder dit jaar duiken we dit najaar in samenwerking met verschillende DDMA-commissies de diepte in. In 3 Deep Dives geven we je praktische handvatten, tips én best practices op het gebied van klantprofielen, measurement en personalisatie. 

In deze derde Deep Dive op donderdag 9 december staat de impact van het verdwijnen van third-party cookies op personalisatie centraal. Het definitieve programma met sprekers volgt snel. 

Wil je de hele serie Cookieless World Deep Dives bijwonen? Ga dan naar dit formulier.