Overzicht Events

Cookieless World Deep Dive (1): Klantprofielen

Data-driven marketing gaat ingrijpend veranderen. Third-party cookies verdwijnentechpartijen nemen privacybevorderende maatregelen en strengere wetgeving ligt op de loer. De impact van deze ontwikkelingen is groot, maar bieden je vooral ook een kans om je marketing en klantstrategie structureel anders in te richten. Na de Talkshow, interviewserie en onderzoek eerder dit jaar duiken we dit najaar in samenwerking met verschillende DDMA-commissies de diepte in. In 3 Deep Dives geven we je praktische handvatten, tips én best practices op het gebied van klantprofielen, measurement en personalisatie. 

In deze eerste Deep Dive op dinsdag 30 november staat de impact van het verdwijnen van third-party cookies op het opbouwen van klantprofielen centraal. We vertellen je: 

  • Waarom deze ontwikkeling positief is voor jou en je klanten 
  • Wat de regels zijn qua dataverzameling, cookies en profilering 
  • Op welke vlakken het verdwijnen van third-party cookies het opbouwen van klantprofielen bemoeilijkt en hoe je daarmee omgaat 
  • Hoe je succesvol een future-proof first-party strategie opstelt 

Het definitieve programma met sprekers volgt snel. 

Wil je de hele serie Cookieless World Deep Dives bijwonen? Meld je aan via dit formulier.