Overzicht Events

DDMA Afternoon Update DDE: Dashboarding en democratiseren van data

De Afternoon Update van 22 oktober over centraal klantbeeld is al helemaal uitverkocht! Als vervolg hierop gaan we in de sessie van 14 november in op het thema ‘Reporting & Dashboarding’.

Door middel van visualisatie inzichten uit data delen binnen je organisatie is een onderwerp dat hot is. En volledig terecht. Immers, op deze manier wordt bijgedragen aan het data-gedreven maken van je organisatie en kan er concurrentievoordeel behaald worden door op het juiste moment de juiste boodschap te brengen aan klanten.

In deze Afternoon Update laten we de volgende onderwerpen de revue passeren:

  • Democratiseren van data door vanuit de dashboards de afnemers van data zonder scripting kennis inzichten bieden en zelf selecties toe te laten passen;
  • Wegnemen van drempels in organisatie cultuur om data driven te werken;
  • Best practice roadmap om van data tot dashboards te komen;
  • Best practice opzet BI project;
  • Het voorbereiden van data voor dashboarding en reporting via modellering, creëren van views en tabellen;
  • Belang van het vaststellen van eenduidige definities om tot de juiste interpretatie van metrics en dimensions van de reporting te komen;
  • Meest gebruikte typen performant datawarehouses en trends.

Meld je aan via onderstaand formulier.

Sprekers & talks

Jan Hendrik FleuryJan Hendrik FleuryCommissievoorzitter DDE
Zo maak je een succes van democratiseren van data insights

Jan Hendrik is sinds 2012 verbonden aan de commissie DDE en voorzitter sinds 2017. Hij is Commercial Director bij Crystalloids en helpt bedrijven om hun data te verzamelen, te structureren, te analyseren met BI en AI met als doel het optimaliseren van de customer journey en de business journey. Bij deze bijeenkomst is Jan Hendrik moderator en legt hij uit wat Democratiseren van data is en wat er nodig is bij implementatie

Joyce ThomasJoyce ThomasData Scientist @ Merkle Nederland
From Data to Dashboards

Joyce is sinds begin dit jaar actief bij de DDE commissie en houdt zich voornamelijk bezig met het Data Driven Marketing Onderzoek. In 2018 is zij gestart in de rol van Marketing Data Analyst bij Merkle Nederland. Vanaf de start is zij betrokken geweest bij diverse projecten op het gebied van reports & dashboarding. Zo heeft ze onder andere bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van sales dashboards voor een automative en diverse campagne- en lead management dashboards voor een grote telecom partij.

In deze presentatie zal een best practice roadmap worden toegelicht om van data tot dashboards te komen. Per stap in de roadmap zullen voorbeelden uit de praktijk genomen worden om zo iedereen een helder beeld van de eventuele bottlenecks te geven. Van de verschillende kwaliteitsniveaus van data voor reporting, tot aan het belang van het vaststellen van eenduidige definities om zo tot de juiste interpretatie van de metrics en dimensions te komen. Binnen de meest gebruikte type datawarehouses zal het creëren van views en tabellen nog nader worden toegelicht. En tot slot zal er een overzicht gecreëerd worden om jou te helpen met het kiezen van de beste visualisatie tool.

Jan PezieJan PezieManager Informatie Management @ Kees Smit Tuinmeubelen
Sturen op performance

Naarmate organisaties groeien verandert meestal het risicoprofiel, en de mate van beheersbaarheid en schaalbaarheid. Om zekerheid (assurance) te hebben dat de gestelde ondernemingsdoelen ook daadwerkelijk behaald gaan worden is het echter juist van belang om in control te zijn. En daarvoor is allereerst inzicht nodig in de oorzaken van succes en falen, gevolgd door de inrichting van een effectief besturingsmodel. Kees Smit bereikte recentelijk, na een periode van onstuimige groei, dit punt van bezinning. Daarop is besloten een pas op de plaats te maken en tijd en middelen vrij te maken voor het professionaliseren (lees: inrichten) van de tactische informatievoorziening en besturing (managementcontrol). Tijdens mijn presentatie laat ik zien hoe we dit binnen Kees Smit hebben aangepakt: via procesanalyse, kritieke succesfactoren en prestatie indicatoren naar relevante en actiegerichte stuurinformatie. Mogelijk gemaakt door de inrichting van een flexibel maar robuust analyse- en reportingplatform.

Ruben MerceyRuben MerceyDatabase Marketeer @ Bohn Stafleu van Loghum (BSL)
Data driven revolutie: Zo creëer je een data driven organisatiecultuur

Er zijn bakken data voorhanden, maar écht data-driven werken is nog niet altijd verworven in de cultuur van organisaties. Aan de hand van praktijkvoorbeelden neemt Ruben u mee hoe u uw organisatie kan mobiliseren tot een data gedreven werkwijze. Hierbij zal hij ingaan op de volgende key factoren binnen de revolutie naar een data gedreven aanpak:
- Het beschikbaar maken van databronnen
- Het schonen en organiseren van beschikbare data
- Het visualiseren van data
- Het wegnemen van drempels binnen de organisatiecultuur omtrent data gedreven werken