Overzicht Actueel

Handleiding Richtlijn oneerlijke handels praktijken

De Europese Commissie heeft een richtsnoer opgemaakt (2016) en deze hebben ten doel de correcte toepassing van regels betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen tegenover consumenten op de interne markt te vergemakkelijken.