Privacy Disclaimer  DDMA

Inleiding
DDMA (Data Driven Marketing Association) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door leden en abonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van DDMA .

Autoriteit Persoonsgegevens
De gegevensverwerking is door DDMA gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer 1511368.

Verwerking Persoonsgegevens
DDMA behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. DDMA verzamelt Persoonsgegevens bij het aangaan van een lidmaatschap van de vereniging, het abonneren op de DDMA-nieuwsbrief en bij een bezoek aan DDMA-evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de leden- en financiële administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van DDMA dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in een e-mailbericht of DDMA hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via een e-mail aan info@ddma.nl of per brief aan DDMA, W.G. Plein 507/508, 1054 SJ Amsterdam. DDMA verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website www.ddma.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van DDMA beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat DDMA na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. DDMA gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de DDMA website en hun functionaliteit:

Functionele cookies (worden geplaatst als een DDMA-lid inlogt op het ledendeel van de DDMA-website):

Cookie(s) Doel opslag–periode
Google Analytics: __utma

__utmb

__utmc

__utmz

Google Analytics  is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt DDMA  inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan DDMA de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. DDMA kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. DDMA heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, heeft ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en laat Google niet het volledige IP-adres verwerken. DDMA maakt geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics. 2 jaar

sessie

6 maanden

20 jaar

Facebook/twitter cookies (worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de DDMA-website hiervoor toestemming geeft.)

Cookie(s) Doel opslag-periode
Facebook:actc_

user

datrlup

presences

sub

xs

 

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via DDMA cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. sessie

sessie

2 jaar

sessie

sessie

sessie

sessie

sessie

sessie

Twitter_twitter

_sessguest

_idkoriginal

_referer

DDMA plaatst twitter cookies op uw pc om het retweeten van nieuwsartikelen mogelijk te maken. sessie

2 jaar

6 dagen

sessie

Beveiliging
DDMA heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van DDMA zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. DDMA kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van DDMA, dan kunt u deze richten aan DDMA, W.G. Plein 507/508, 1054 SJ Amsterdam, tel: 020 – 4528413 of per e-mail:info@ddma.nl

Instelling aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen. U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen.

 

Internet ExplorerVoor informatie over het aanpassen
van de browser Internet ExplorerBekijk details
FirefoxVoor informatie over het aanpassen
van de browser FirefoxBekijk details
ChromeVoor informatie over het aanpassen
van de browser ChromeBekijk details
SafariVoor informatie over het aanpassen
van de browser SafariBekijk details

Wijziging van Privacy Statement
DDMA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. DDMA adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

mei 2015