ARTIS wil met een inmiddels schone database een volgende stap zetten in databeheer en –gebruik. Door aan te sluiten bij DDMA vinden we sparringpartners, en leren we met respect voor privacy, en binnen de wettelijke kaders daarvoor, optimaal gebruik te maken van onze data.

Philips is lid geworden van de DDMA, vanwege de digitale transformatie waar we doorheen gaan. We willen graag kennis delen en halen op allerlei vlakken van Digital Marketing. Hiermee geloven we te kunnen bijdragen aan het algemene kennis niveau en anderen verder te helpen, maar ook dat we zelf inzichten en ervaringen kunnen meenemen om in onze eigen Digital Marketing activiteiten toe te passen.

Het museum trekt jaarlijks ruim 2 miljoen bezoekers vanuit de hele wereld. In de toekomst willen we meer en meer persoonlijk en relevant communiceren met onze bezoekers op basis van data. Aangezien data steeds belangrijker wordt, is het een must om up-to-date te blijven omtrent de AVG en privacy gerelateerde onderwerpen. Ook is het zeer interessant om te kunnen sparren met andere data-driven organisaties in de non-profit sector.

Vodafone hecht zeer veel belang aan een persoonlijke en relevante dialoog met haar klanten. We nemen de klant mee door de lifecycle van mobiele communicatie, daarbij gebruik makend van zowel traditionele communicatiekanalen alsook het continu zoeken naar innovatieve dialoogmogelijkheden zoals mobiele apps en persoonlijke video’s. Ons lidmaatschap bij DDMA, als autoriteit voor dialoogmarketing in Nederland, biedt ons de mogelijkheid op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

DDMA helpt ons om de trends en ontwikkeling en op het gebied van data driven marketing, privacy en wetgeving inzichtelijk te maken. Dit helpt ons om onze manier van werken en communicatie met donateurs te optimaliseren en wij voldoen hierdoor aan de geldende (privacy) wetgeving. De kennisbank, het juridisch loket en de inspirerende sessies die DDMA regelmatig organiseert helpen ons om innovatie binnen marketing te realiseren. Bovendien zijn we blij dat DDMA de belangen behartigt in Den Haag en Brussel.

Bij Sanoma en haar dochterbedrijven heeft cross mediaal een prominente rol in de dialoog tussen consumenten en bedrijfsleven. Lidmaatschap van de DDMA en ondersteuning van haar doelen is vandaar vanzelfsprekend.

DDMA is de branche organisatie voor data driven marketing en daarom een goed netwerkplatform om kennis te delen, te sparren, te benchmarken en nieuwe ideeën op te doen met DDMA partners. Daarnaast zijn wij als TUI bezig om “GDPR proof” te worden en zijn de legal adviezen en seminars erg waardevol voor ons.
(Klant)data is erg belangrijk en wij willen naar onze klanten tonen dat we met deze informatie vertrouwd en respectvol omgaan. Vandaar dat wij graag het Privacy Waarborg willen halen en ons confirmeren aan de wetgeving en codes op gebied van privacy. Daarnaast willen wij als TUI zichtbaar zijn als data driven marketing bedrijf in de markt.

Omdat het in ons dynamische vakgebied heel belangrijk is in dialoog te blijven met alle vakbroeders.

Als grote speler in de consumentenelektronica is het van belang dat je bedrijf op de juiste wijze omgaat met de data van klanten. De verantwoordelijk die gepaard gaat met de data die je als organisatie beheert is groot. Met hulp van de DDMA kunnen we zeker zijn dat we de privacy van de consumenten waarborgen, terwijl we ons datagebruik optimaal inzetten om zo relevant mogelijk met onze doelgroepen te communiceren.