Overzicht Leden

Vodafone Libertel B.V.

Vodafone is een wereldwijde aanbieder van telecomdiensten.

www.vodafone.nl
Lid sinds 2013

Motivatie lidmaatschap
Vodafone hecht zeer veel belang aan een persoonlijke en relevante dialoog met haar klanten. We nemen de klant mee door de lifecycle van mobiele communicatie, daarbij gebruik makend van zowel traditionele communicatiekanalen alsook het continu zoeken naar innovatieve dialoogmogelijkheden zoals mobiele apps en persoonlijke video’s. Ons lidmaatschap bij DDMA, als autoriteit voor dialoogmarketing in Nederland, biedt ons de mogelijkheid op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.