Overzicht Leden

UNICEF Nederland

Motivatie lidmaatschap
Unicef Nederland komt niet alleen op voor de rechten van kinderen, maar vindt het ook belangrijk dat de rechten van haar leden en donateurs op het gebied van klantdata en registratie gerespecteerd worden. Dit wil zij onderstrepen door lid te worden van de DDMA. Zij maakt zich sterk voor verantwoordelijk omgaan met persoonsgegevens bij het toesturen van reclame.

Daarnaast heeft DDMA veel kennis en ervaring in huis op het gebied van omnichannel marketing. In deze richting wil Unicef Nederland zich verder ontwikkelen. Met haar kennis en ervaring op dit gebied kan de DDMA een belangrijke bijdrage hieraan leveren.

www.unicef.nl
Lid sinds 2017

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld. Samen met anderen geeft UNICEF ieder kind de kans om kind te kunnen zijn, zodat ze gezond opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en het beste uit het leven kunnen halen. We bestrijden alle oorzaken die kinderen ervan weerhouden om kind te kunnen zijn, zoals honger, ziekte, gevaar, geweld en uitbuiting en zorgen voor alle zaken die daarbij helpen, zoals voeding, gezondheidszorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, bescherming en onderwijs, ook in noodsituaties. UNICEF Nederland is een van de 36 Nationale Comités, die in rijke landen UNICEF Internationaal vertegenwoordigen. Ook in Nederland werken we hard aan het verwezenlijken van de kinderrechten. Voor kinderen in ons eigen land én daarbuiten. Dat doen we met lobby, fondsenwerving, kinderrechteneducatie en participatie van kinderen en jongeren.

UNICEF Nederland commissieleden