Overzicht Leden

Trombosestichting Nederland

Motivatie lidmaatschap
We zijn lid geworden van de DDMA vanwege de mogelijkheden tot kennisuitwisseling met collega’s bij andere Goede Doelen alsook vanwege de informatie die de DDMA zelf beschikbaar stelt.

 

De Trombosestichting Nederland zet zich in voor een toekomst zonder tromboseleed. Al onze activiteiten dragen bij aan het voorkomen van trombose en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die een trombose hebben gehad of die preventief een antistollingsbehandeling krijgen. De Trombosestichting geeft voorlichting, en financiert wetenschappelijk onderzoek en postacademisch onderwijs.