Overzicht Leden

RedFoxBlue

Motivatie lidmaatschap
RedFoxBlue is lid geworden bij DDMA vanwege het Privacy Waarborg en de goede begeleiding omtrent de nieuwe privacywetgeving (AVG) en de aankomende e-privacy regulation.

www.redfoxblue.nl
Lid sinds 2018

RedFoxBlue bestaat sinds 1 september 2000. In de eerste vijf jaar onder de naam Sales Competence Centre, opgericht door Paul van Hek en Marco Scheele. Frank Brummelhuis, Benno Mallee, Remco Melis, Elmo Wieland en Robert Hamminga zijn ook partners van het eerste uur. Paul en Robert zijn nog altijd aan RFB verbonden. RFB is een franchiseorganisatie. Deze organisatievorm biedt de ruimte om gecontroleerd te groeien in partners en klanten, maar maakt het vooral mogelijk om in de markt te opereren met zelfstandige ondernemers. Ondernemers die uitblinken op de binnen RFB gehanteerde kernwaarde passie en professionaliteit. Op dit moment slingert het aantal franchisenemers rond de 25, die jaarlijks meer dan 100 klanten helpen.