Overzicht Leden

Reclamefolder.nl

Reclamefolder.nl is het grootste online folderplatform van Nederland en met 2,5 miljoen appdownloads de tweede e-commerce-app van Nederland. Maandelijks worden er via de app en website 2 miljoen unieke consumenten bereikt en ruim 25 miljoen folders gelezen. Als online mediaexploitant richt Reclamefolder.nl zich met dit unieke bereik op retailers en merken. Zij kunnen hun folder en acties online op de platformen van Reclamefolder.nl publiceren en promoten. Consumenten kunnen op het Reclamefolder platform gemakkelijk hun favoriete folders en aanbiedingen vinden.

www.reclamefolder.nl
Lid sinds 2016

Motivatie lidmaatschap
Als leidend online platform voor folders en aanbiedingen vinden wij het belangrijk om het online folder medium onder de aandacht te brengen bij marketeers en relevante marktpartijen. Vandaar dat wij aansluiting hebben gezocht bij DDMA om als kennisplatform voor marketingprofessionals ons hierin te kunnen ondersteunen.