Overzicht Leden

Plan Nederland

www.plannederland.nl
Lid sinds 2015

Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes.