Overzicht Leden

Koopplein

Koopplein.nl is een gratis, lokaal en professioneel digitaal platform voor particulieren, (non-profit) stichtingen en verenigingen. Op eenvoudige wijze, veilig en snel kopen en verkopen binnen een vertrouwde omgeving. Door het lokale karakter worden risico’s op (internet)-oplichting tot een minimum beperkt en hebben zij een duurzaam karakter

koopplein.nl
Lid sinds 2015

Motivatie lidmaatschap
Koopplein is lid geworden van DDMA door de kennis en knowhow die DDMA biedt. Zij hebben vooral behoefte aan kennis op het raakvlak van online/marketing, het werkterrein van Koopplein.nl. Daarnaast hebben wij een grote behoefte te sparren en communiceren met andere bedrijven die actief zijn op de Nederlandse (online) markt- de leden van DDMA!