Overzicht Leden

Invicta B.V.

Invicta is een professioneel bureau op het gebied van databasemarketing en marketing intelligence. Doel is om vanuit verschillende invalshoeken concreet toepasbare klantkennis te ontwikkelen.

www.invicta.nl
Lid sinds 2008

Motivatie lidmaatschap
Vanuit de gedachte dat een sterke brancheorganisatie een belangrijke rol speelt bij belangenbehartiging op diverse terreinen en vanuit de gedachte dat kennisuitwisseling essentieel is om een vakgebied te laten groeien, is het voor ons een vanzelfsprekendheid ons bij DDMA aan te sluiten.