Overzicht Leden

Invicta B.V.

Motivatie lidmaatschap
Vanuit de gedachte dat een sterke brancheorganisatie een belangrijke rol speelt bij belangenbehartiging op diverse terreinen en vanuit de gedachte dat kennisuitwisseling essentieel is om een vakgebied te laten groeien, is het voor ons een vanzelfsprekendheid ons bij DDMA aan te sluiten.

www.invicta.nl
Lid sinds 2008

Invicta is een professioneel bureau op het gebied van databasemarketing en marketing intelligence. Doel is om vanuit verschillende invalshoeken concreet toepasbare klantkennis te ontwikkelen.