Overzicht Leden

ICTRecht

Motivatie lidmaatschap
ICTRecht onderschrijft de activiteiten van DDMA en wilde om die reden graag lid worden. Hierbij kunnen we naast ons lidmaatschap ook als partners met elkaar samenwerken. Wij denken dat een samenwerking tussen DDMA en ICTRecht een welkome aanvulling is voor leden van DDMA en voor klanten van ICTRecht.

ictrecht.nl
Lid sinds 2013

ICT, internet en telecommunicatie zijn technisch complexe gebieden waar de wet vaak achter de snel veranderende feiten aanloopt. Juridisch advies op dit gebied is dan ook geen eenvoudige zaak. ICTRecht kiest voor deze niche omdat zij ervan overtuigd is met haar technische én juridische kennis een unieke dienst te kunnen leveren.

ICTRecht heeft vier kernactiviteiten: juridische advisering, trainingen, juridische ondersteuning via detachering en overeenkomstenverkoop (via juridische automatisering JuriDox).

ICTRecht commissieleden