Overzicht Leden

Goud Uberconnected

Bij Goud Uberconnected staat het denken vanuit de activatie-loop centraal. Essentieel hierbij is het verdwijnen van de volgtijdelijkheid van het campagnedenken binnen merkactivatie. Uitgangspunt in dit traditionele denken is dat merkactivatie altijd verloopt via een lineair proces, beginnend bij een campagne, die leidt tot content, hetgeen weer aanleiding geeft tot conversatie in de vorm van consumentenreacties.

Goud Uberconnected commissieleden