Overzicht Leden

DR3DATA

Motivatie lidmaatschap
Datagebruik brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Voor DR3DATA is onder andere de wet- en regelgeving omtrent privacy waarborging cruciaal. Zij wordt hierin ondersteund door DDMA. Deze ondersteuning is belangrijk, zeker nu een nieuwe Europese privacy verordening is aangenomen.

De Europese Commissie en het Europees Parlement besloten dat de huidige wetgeving niet langer volstaat. Om een Europese regelgeving te creëren voor de bescherming van persoonsgegevens gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 van kracht.

DDMA is als brancheorganisatie volledig op de hoogte van alle aanpassingen in de wet- en regelgeving en kan DR3DATA juridisch adviseren op het gebied van datasecurity en privacyregels. Daarnaast heeft DR3DATA baat bij de aanvullende kennis en informatie vanuit DDMA.

 

 

www.dr3data.nl
Lid sinds 2017

DR3DATA, betere data, beter resultaat! DR3DATA is een onderdeel van DTG. DR3DATA is de specialist binnen de B2B markt op het gebied van betrouwbare, unieke en relevante data- en marketingkenmerken. Het is de missie van DR3DATA om B2B ondernemingen te helpen sales- en marketinginformatie doeltreffend te gebruiken door het leveren van diensten met betrekking tot data, datamanagement en data-intelligence.