Overzicht Leden

DR3DATA

Motivatie lidmaatschap
Datagebruik brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Voor DR3Data is onder andere de wet- en regelgeving omtrent privacy waarborging cruciaal. DR3Data wordt hierin ondersteund door DDMA. Deze ondersteuning is belangrijk, zeker nu een nieuwe Europese privacy verordening is aangenomen.

De Europese Commissie en het Europees Parlement besloten dat de wetgeving niet langer volstond. Om een Europese regelgeving te creëren voor de bescherming van persoonsgegevens, ging op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

DDMA is als brancheorganisatie volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving en kan DR3Data juridisch adviseren op het gebied van datasecurity en privacyregels. Daarnaast heeft DR3Data baat bij de aanvullende kennis en informatie vanuit DDMA.

 

 

www.dr3data.nl
Lid sinds 2017

DR3Data is de specialist binnen de B2B markt op het gebied van betrouwbare en relevante data- en marketingkenmerken. DR3Data helpt B2B ondernemingen om sales- en marketinginformatie doeltreffend te gebruiken. Dit doet zij door het leveren van data en data-oplossingen vanuit haar eigen bedrijvendatabase met daarbij als belangrijkste pijlers: doelgroep segmentatie, dataverrijking, analyse en datakwaliteit.