Overzicht Post

Wet & werkelijkheid voor non-profit – Hoofdstuk 2 – Direct mail en folders

krant

U bent van plan per geadresseerde post potentiële donateurs of bezoekers te benaderen. Of u gaat in de buurt folders verspreiden over een nieuwe tentoonstelling. In het eerste voorbeeld verwerkt u persoonsgegevens en moet u zich houden aan de wet- en regelgeving. Bij het folderen verwerkt u geen persoonsgegevens maar moet u wel de brievenbusstickers respecteren. Hieronder wordt kort uiteengezet wat de regels zijn voor geadresseerde en ongeadresseerde post.