Overzicht Post

Wet Bescherming Persoonsgegevens – juli 2012

voorzittershamer

Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens).