Overzicht E-mail

DDMA Code Listbroking – augustus 2004

data creatie

De listbrokers die lid zijn van de DDMA hebben in aansluiting op de bestaande codes en regelingen van de associatie, die zij uit hoofde van hun lidmaatschap onderschrijven en naleven, deze Code Listbroking opgesteld in samenwerking met en onder auspiciën van de DDMA.