Overzicht Fieldmarketing

DDMA Gedragscode Fieldmarketing – januari 2015

marketing

In deze Gedragscode voor Fieldmarketing (GFM) zijn de gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn op de Fieldmarketingdiensten Directe Verkoop en Promotie (via de kanalen streetmarketing, door-to-door en evenementenwerving) door of namens leden van de branchevereniging DDMA. De GFM heeft tot doel dat deze marketing door de leden wordt ingezet op een verantwoorde manier zodat het vertrouwen van de consument in Fieldmarketing – en marketing in het algemeen – niet wordt geschaad.