Overzicht Events

DDMA Non-profit Member Meetup Fondsenwervers Major Donors: De Benchmark

Deze middag bespreken we de resultaten van de eerste DDMA Grote Giften & Nalatenschappen Benchmark.

Alle deelnemers hebben vragen beantwoord over hun eigen situatie o.a. over de organisatie, de cijfers en de verwachte trends voor 2019. Deze resulaten worden naast elkaar gezet en besproken met de deelnemers tijdens de meetup op 1 november. Relatiemanagers werkzaam in de charitieve en culturele sector nemen deel. Het doel is inzicht te krijgen in de sector, te zien hoe je scoort ten opzichte van andere organisaties en onderling in een vertrouwelijke setting kennis uit te wisselen.

DDMA organiseert voor de groep fondsenwervers major donors drie keer per jaar een member meetup. Deze bijeenkomsten staan in het teken van onderlinge kennisdeling en zijn uitsluitend voor DDMA leden. Hou de DDMA events pagina in de gaten voor de data en onderwerpen van deze meetups.

Wil je meer weten over de bijeenkomsten we organiseren voor non-profits, kijk dan bij de ‘commissie updates’ op onze non-profit pagina of stuur een e-mail naar esthervandebovenkamp@ddma.nl.