Overzicht Actueel

Wijziging cookiewet goedgekeurd door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de versoepeling van de cookiewet afgelopen dinsdag met algemene stemmen aangenomen. In de toekomst is toestemming niet langer nodig voor analytics cookies die de werking van een website in kaart brengen.

Op basis van de huidige cookiewet moet voor alle cookies, behalve technisch noodzakelijke cookies, toestemming worden gevraagd. Daardoor is het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk te onderscheiden welke cookies privacygevoelig zijn en welke niet.

Cookies met weinig impact op de privacy

Analytics cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer (privacy) van de bezoeker. Websitehouders gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van hun website. Denk daarbij aan: het bijhouden van het aantal unieke bezoekers, welke onderdelen van de website goed worden bezocht etc. Voor de privacy van de bezoeker is het overbodig om toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Toestemming zal ná de wetswijziging dus niet langer nodig zijn voor cookies die weinig impact hebben op de privacy van de websitebezoeker, zoals analytics cookies. DDMA-voorzitter Henry Meijdam: “De webbezoeker heeft hier baat bij. Zijn privacy bewustzijn stijgt door toestemming alleen te verplichten bij privacygevoelige cookies.”

Naast analytics cookies kunnen ook andere niet-privacygevoelige cookies, zoals affiliate cookies en a/b testing cookies, onder de uitzondering vallen.

Uitleg toestemmingsvereiste

DDMA is ook verheugd over de wetswijziging omdat de wetgever uitlegt wat zij verstaat onder toestemming. Die hoeft namelijk niet expliciet te zijn. Toestemming kan ook worden afgeleid uit andere handelingen, zoals het verder surfen na geïnformeerd te zijn over cookies. Zolang de bezoeker maar begrijpt dat met die handeling wordt ingestemd met cookies. Meijdam: “De uitleg van toestemming in dit wijzigingsvoorstel is in lijn met de wijze waarop de wet in andere lidstaten is geïmplementeerd. Hierdoor wordt recht gedaan aan de doelstelling van de e-Privacyrichtlijn om een interne Europese markt te realiseren voor online diensten.”

Voortgang

De wetswijziging moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het Ministerie sprak eerder de verwachting uit dat de wetswijziging januari 2015 kan worden ingevoerd.