Overzicht Actueel

Wetswijziging telemarketing aangenomen in de Tweede Kamer (en gaat in op 1 juli)

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Telecommunicatiewet is vandaag aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat telemarketing straks alleen nog mag richting consumenten die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven of waar eerder een klantrelatie mee is ontstaan.  

Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer. Daarna kan de wet in werking treden na publicatie in het staatsblad. Wetgeving treedt normaal gezien op twee momenten in het jaar in werking: 1 januari en 1 juli. Update 9-2-2021: Staatssecretaris Mona Keijzer heeft inmiddels bevestigd dat de wet per 1 juli in werking treedt. De Eerste Kamer heeft de wet vandaag aangenomen.

Twee door DDMA gesteunde amendementen aangenomen
Naast dit wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer vandaag ook over twee amendementen gestemd, die beide zijn aangenomen. Het amendement Palland (CDA) en Bromet (GroenLinks) gaat over het verruimen van het begrip ‘klantrelatie’ voor goede doelen. Dit betekent dat goede doelen straks niet alleen een klantrelatie kunnen krijgen met donateurs waarmee een financiële relatie ontstaat, maar bijvoorbeeld ook met vrijwilligers. Het amendement Weverling (VVD) zorgt er straks voor dat, indien er wordt gekozen om een wettelijke klanttermijn in te stellen, deze termijn eerst voorgelegd moet worden aan de Kamers.

Drie moties aangenomen
De motie van Futselaar (SP), die wil voorkomen dat langlopende, commerciële verplichtingen kunnen worden aangegaan aan de deur, is door de Kamer verworpenDe drie andere moties, die in dit artikel kort zijn samengevat, zijn wél aangenomen. Over de mogelijke gevolgen hiervan voor DDMA-leden houden we je uiteraard op de hoogte. 

In samenwerking met de DDMA Commissie Telemarketing gaan we je op verschillende manieren helpen met de voorbereiding op de aankomende veranderingen, onder meer met deze Masterclass Privacy & Telemarketing op 2 maart en deze Digital Talk op 23 maart (gratis voor leden). Nu al vragen over de wet? Stuur een mailtje naar legal@ddma.nl.