Overzicht Actueel

Welkom bij DDMA! 11 nieuwe leden

ddma nieuwe leden

DDMA verwelkomt elf nieuwe leden: Philips, Van Gogh Museum, ARTIS, Trombosestichting Nederland, Qander, Stichting Oogfonds Nederland, Walnut.Marketing, VisualMasters, Beata Linz Consultancy, Fiabilis Consulting Group en bViva Loyalty. Lees hier waarom deze bedrijven lid zijn geworden van DDMA.

Philips is lid geworden van de DDMA, vanwege de digitale transformatie waar we doorheen gaan. We willen graag kennis delen en halen op allerlei vlakken van Digital Marketing. Hiermee geloven we te kunnen bijdragen aan het algemene kennis niveau en anderen verder te helpen, maar ook dat we zelf inzichten en ervaringen kunnen meenemen om in onze eigen Digital Marketing activiteiten toe te passen. Lees meer..

 

Het Van Gogh Museum trekt jaarlijks ruim 2 miljoen bezoekers vanuit de hele wereld. In de toekomst willen we meer en meer persoonlijk en relevant communiceren met onze bezoekers op basis van data. Aangezien data steeds belangrijker wordt, is het een must om up-to-date te blijven omtrent de AVG en privacy gerelateerde onderwerpen. Ook is het zeer interessant om te kunnen sparren met andere data-driven organisaties in de non-profit sector. Lees meer..

 

ARTIS wil met een inmiddels schone database een volgende stap zetten in databeheer en –gebruik. Door aan te sluiten bij DDMA vinden we sparringpartners, en leren we met respect voor privacy, en binnen de wettelijke kaders daarvoor, optimaal gebruik te maken van onze data. Lees meer..

 

De Trombosestichting Nederland is lid geworden van de DDMA vanwege de mogelijkheden tot kennisuitwisseling met collega’s bij andere Goede Doelen alsook vanwege de informatie die de DDMA zelf beschikbaar stelt. Lees meer..

 

Qander: Als aanbieder van consumptieve kredieten en creditcards is het verantwoord omgaan met klantdata een belangrijk aandachtspunt van Qander. Het lidmaatschap van DDMA biedt ons de mogelijkheid regelmatig informatie uit te wisselen met vakgenoten over data en marketing en daarnaast actueel te blijven over data wetgeving (Privacy) en -ontwikkelingen. Lees meer..

 

Het Oogfonds is lid geworden van de DDMA omdat data de kern van onze organisatie zijn en we behoefte hebben aan een praktische en juridische vraagbaak op dat gebied, maar vooral om ons gesteund te voelen in de grote trajecten die we de afgelopen twee jaar zijn ingegaan en die verworden zijn tot een permanent proces. Daarbij willen we met het lidmaatschap en het Privacy Waarborg aan iedereen laten zien wat we altijd al doen: het omgaan met gegevens uiterst serieus nemen. Lees meer..

 

Walnut.Marketing: Van veel opdrachtgevers zijn wij de ‘externe’ interne marketingafdeling. Dat betekent onder andere dat wij een grote hoeveelheid bedrijfsinformatie en data tot onze beschikking hebben. Dit brengt een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee. Wij zijn ons zeer bewust van de gevaren en doen er daarom alles aan om de data en privacy van onze klanten veilig te stellen. Daarom zijn we op zoek naar sparringpartners waarmee wij in gesprek kunnen gaan op het gebied van datasecurity en privacyregels. Lees meer..

 

VisualMasters: Ik heb ervoor gekozen om lid te worden van de DDMA omdat dit actief bijdraagt aan mijn kennisniveau en zodat ik mijn klanten nog beter kan adviseren over het goed omgaan met (privacygevoelige) klantdata en hoe je deze netjes binnen de wet en regelgeving toch kan benutten voor (online) marketing activiteiten. Daarnaast hoop ik veel te leren en te netwerken op de evenementen! Lees meer..

 

Beata Linz got more in depth contact with DDMA in June 2017 when she presented at the Email Summit. Such great events show how important and useful DDMA’s work is in the world of marketing. The information shared, the organisers and the network of people are extremely valuable. Furthermore, DDMA always guarantees reliable information and expertise, which are beneficial to rely on. Lees meer..

 

Fiabilis Consulting Group: In algemene zin omdat onze dienstverlening voor een groot deel bestaat uit het verwerken van privacy gevoelige data van onze opdrachtgevers. Informatiebeveiliging heeft de allerhoogste prioriteit binnen onze organisatie, dit benadrukken wij o.a. ook met een ISO 27001 certificaat en een ISAE 3402 verklaring. Lees meer..

 

bViva Loyalty: Wij zijn lid geworden om enerzijds toegang te hebben tot de laatste inzichten op het gebied van data en marketing. Anderzijds is voor ons beveiliging en bescherming van gegevens een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. De Privacy Waarborg gaat ons daar zeker bij helpen. Lees meer..