Overzicht Actueel

DDMA werkt samen met TNO en ECP: Privacy als een Kans

privacy

DDMA en drie leden doen mee aan een pilot van onderzoeksbureau TNO en platform ECP: ‘Privacy als Kans’. Afgelopen donderdag 5 april was de tweede workshop, waarin drie DDMA leden hebben onderzocht wat nodig is om privacy als kans voor hun organisatie te zien.

Privacy gaat verder dan alleen voldoen aan (nieuwe) verordeningen zoals de AVG. Het doel van deze pilot is daarom te onderzoeken hoe organisaties, met name het MKB, ervan overtuigd kunnen worden dat een verantwoorde omgang met persoonsgegevens kansen biedt. Het streven is om ze te laten zien, wat ze kunnen doen met informatie en best practices.

Deze workshops zijn het vervolg op het privacyraamwerk RESPECT4U, dat is ontwikkeld door PI.LAB/TNO. Dit raamwerk is gemaakt om bedrijven te ondersteunen bij verantwoorde omgang met persoonsgegevens en  te helpen privacy als een kans te zien. PI.LAB/TNO is een onderzoekscollectief van universiteiten en onderzoeksbureau TNO. In samenwerking met  ECP|Platform voor de InformatieSamenleving wordt het raamwerk uitgewerkt tot concrete output. Deze pilot is daar onderdeel van.